Actueel

“De uitdaging is hoever ik hier kan komen”

Dinsdag 13 november 2018

Tim Baten en Thijs van Zoggel zijn werkzaam bij Kusters Goumans in Beek en Donk, een bedrijf dat zich richt op de productie van precisieonderdelen voor diverse industrieën. Beiden vertellen ze waarom ze kiezen voor het werken in de metaalsector, wat ze precies doen en waarom. Birgit Goumans vindt het belangrijk het verhaal vanuit de medewerkers te vertellen; “niemand kan een meer realistisch beeld geven dan de mensen op de werkvloer en laten we hopen dat het anderen inspireert.”

Productieproces

Kusters Goumans maakt precisieonderdelen van een hoogwaardige kwaliteit voor diverse industrieën; van minuscule bestanddelen voor de lucht- en ruimtevaart tot hoogwaardige loodcomponenten voor de medische apparatenbouw. “Je kunt je voorstellen dat nauwkeurigheid van groot belang is”, legt Birgit Goumans uit. “Elk product moet traceerbaar zijn en brengt een pakket aan keuringen met zich mee. Onze medewerkers zijn zich hier goed van bewust.”

“Niveau 3 binnen handbereik”

“Ik volg een BBL-opleiding tot allround verspaner (bewerken van metaal of kunststof)”, vertelt Tim. “Elke dinsdag ga ik naar school (ROC Ter Aa Helmond), de rest van de week werk ik hier. We maken onderdelen voor attractieparken maar ook bijvoorbeeld loden afschermkappen. Ik heb techniek altijd al leuk gevonden. Ik vind het werken met moderne machines erg uitdagend. Het liefst maak ik grotere onderdelen. Het gaat om millimeterwerk dus het is wel belangrijk dat je heel nauwkeurig kunt werken. Ik werk hier nu twee jaar en heb al geleerd om zelfstandig te programmeren. Niveau 3 ligt binnen handbereik!”

“Ik wist niet eens dat dit bedrijf hier zat”

Thijs is vier jaar geleden toevallig binnengekomen bij Kusters Goumans. “Ik heb een technische achtergrond en was werkzaam in de autobranche. Door de crisis moest ik op zoek naar een andere baan. Iemand wees me op Kusters Goumans. Ik wist niet eens dat dit bedrijf hier zat en nu zit ik hier al vier jaar!

Er hangt een open sfeer en ik vind het prettig om dichtbij huis te werken. “Na in de gieterij te hebben gestaan en machineonderhoud te hebben gedaan, ben ik het frezen ingerold”, vertelt hij. “Ik heb intern en extern cursussen gevolgd en ben aan het leren om zelfstandig de freesbanken te programmeren. De uitdaging is hoever ik hier kan komen.”

Groei

Kusters Goumans groeit. Er werken momenteel zo’n vijftig mensen uit Laarbeek en directe omgeving. “We zijn volop in beweging”, vervolgt Birgit, “en we groeien uit ons jasje. Vandaar dat we aan het uitbreiden zijn. Naar verwachting is de nieuwbouw begin volgend jaar klaar. Met de uitbreiding zijn we ook op zoek naar geschikt personeel. We werken nauw samen met het onderwijs in de regio en bieden altijd stageplaatsen evenals een interne opleiding. Vakmensen zijn schaars in deze tijd.”

Open Bedrijvendag Laarbeek

Birgit besluit: “Tijdens de open bedrijvendag op 17 november zullen diverse machines in werking zijn. Potentiële werknemers kunnen rondkijken en krijgen een realistisch beeld van wat hier allemaal gebeurt. Ook kinderen hoeven zich niet te vervelen. Het is belangrijk dat Laarbeek weet wie we zijn en wat we doen en een open dag is een mooie manier om met elkaar kennis te maken. Dus kom met eigen ogen zien hoe Laarbeek een bijdrage levert aan attractieparken, vliegtuigen, helikopters en apparaten waarmee onderzoek wordt gedaan naar ziektes als kanker. Wij zijn al trots!”