MVO

MVO

Als modern en vooruitstrevend bedrijf is maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) voor ons een vanzelfsprekendheid. Dat betekent dat we in onze totale bedrijfsvoering aandacht hebben voor het milieu, onze mensen, de maatschappij en de toekomst van onze planeet.

Milieu

Zo recyclen we metaalafval en loodspanen volledig en gebruiken we LED-verlichting. Ook passen we in onze gieterij de beste milieutechnieken toe die resulteren in bedrijfsprocessen zonder schadelijke emissie.

RoHS, REACH en Conflict Minerals

Om aan te tonen dat de precisiecomponenten die wij leveren voldoen aan de wet- en regelgeving rondom schadelijke, verboden of omstreden stoffen, kunnen wij indien gewenst een productspecifieke RoHS (Restriction of Hazardous Substances)- of REACH (Registration, Evaluation, Authorization and restriction of CHemicals)-verklaring of beleidsverklaring conflict mineralen (Conflict Minerals) afgeven.

Mensen

We vinden het belangrijk om te investeren in onze mensen; die maken uiteindelijk het verschil. Kusters Goumans heeft als doel: een interessante werkgever zijn voor hoogwaardige vakmensen en jonge talenten. Daar is een veilige en prettige werkomgeving, waarbij de ontwikkeling continu wordt gestimuleerd, onmisbaar bij. Er is een nauwe samenwerking met de regio en het onderwijs.

Maatschappij

Bovendien tonen we onze betrokkenheid met de lokale en bovenlokale gemeenschap door diverse organisaties te sponsoren en maatschappelijke activiteiten te ondersteunen.

Lood en duurzaamheid

Op de pagina van Kusters Goumans Lead Shielding kunt u lezen hoe we omgaan met lood en duurzaamheid.

AVG

Uiteraard gaan we verantwoord om met persoonsgegevens en het verzamelen van cookies volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). U vindt hierover meer informatie in onze privacy- en cookieverklaring hieronder.