Kwaliteitsdocumenten

Kwaliteitsdocumenten

Voor (veiligheids)kritische machineonderdelen zijn traceerbaarheid, reproduceerbaarheid, en aantoonbare kwaliteit van groot belang. Daarnaast zijn er steeds hogere eisen vanuit wet- en regelgeving rondom het vastleggen van gegevens. Vanwege vergaande automatisering en procesbeheersing, kan Kusters Goumans u op het gebied van compliancy-documentatie volledig ontzorgen.

Traceerbaarheid

Materiaalbatches en eventuele externe bewerkingen worden volledig geautomatiseerd gekoppeld aan productieorders. Om de traceablity van de productieprocessen te garanderen worden productmetingen vastgelegd, toegevoegd aan de productieordergegevens, gedigitaliseerd en opgeslagen aan het einde van het productieproces.

Compliancy-documentatie 

Naast een product van excellente kwaliteit, leveren we indien gewenst met:
  • Inspectierapporten, waaronder geometrische meetresultaten, event. vastgelegd per QC-nummer (mogelijkheid om QC-nummer te graveren)
  • Uitgebreide materiaalkeuringen, materiaalcertificaten en gecertificeerde oppervlaktebehandelingen
  • NDT-onderzoeksrapporten in de vorm van penetrant, magnetisch en röntgenonderzoek
  • RoHS- en REACH-informatie
  • CoC's (conformiteitsverklaringen)
  • FAI's (first article inspection rapporten)
  • PPAP's (Production Part Approval Proces) en FMEA's (Potential Failure Modes and Effects Analysis)
  • Statistical Process Control (SPC)